Přednosti materiálu

Proč NaturFlax

 • Vynikající tepelně izolační vlastnosti
 • výborné akumulační schopnosti
 • optimální regulace vlhkosti
 • vysoká zvuková izolace
 • třída E (B2) v reakci na oheň
 • odolný vůči plísním, hnilobě a škůdcům
 • tvarová stabilita a dlouhá životnost
 • zdravotní a ekologická nezávadnost
 • jednoduchá a rychlá montáž

Vynikající tepelně izolační vlastnosti

 • jedinečný součinitel tepelné vodivosti významně přispívá k úspoře energií při vytápění
 • Naturizol 039 - λK = 0,039W/(m*K)

Výborné akumulační schopnosti

 • vysoká měrná tepelná kapacita výrazně přispívá k zajištění tepelné stability
 • redukce průniku tepla způsobuje zpoždění nástupu maximálních teplot
 • tento posun je cca. 2x delší oproti běžné minerální izolaci
 • NaturFlax tak zásluhou teplotní akumulace ochladí v létě a zahřeje v zimě
 • c = cca 1550 J/kg*K

NaturFlax - ochladí v létě, zahřeje v zimě

 • zásluhou vysoké měrné tepelné kapacity má izolace NaturFlax zpožďující průnik maximálních teplot v porovnání s běžnou izolací z minerálních vláken
 • zásluhou svého součinitele tepelné vodivosti a vysoké měrné tepelné kapacity má izolace Naturflax zpožďující průnik minimálních teplot v porovnání s běžnou izolací z minerálních vláken

Optimální regulace vlhkosti

 • automatické regulování vlhkosti zlepšující klima interiéru - zásluha přírodních vláken
 • NaturFlax pohlcuje vlhkost při vysoké vnitřní relativní vlhkosti (rovnovážná vlhkost 12% může narůst o dalších 20% bez snížení izolačních schopností) a naopak přírodní vlákna uvolňují vlhkost pokud je velké sucho
 • snadno odvádí a odvětrává vlhkost
 • poměrně velká difúzní propustnost - faktor difúzního odporu μ = 5,7

Vysoká zvuková izolace

 • NaturFlax poskytuje lepší zvukovou izolaci než tradiční izolační materiály
 • přírodní vlákna vibrují ve stejné frekvenci se zvukovými vlnami, které se tím částečně vyruší
 • navíc volná struktura materiálu prostřednictvím tření mezi pohyblivými vlákny přeměňuje zvukové vlny na teplo
 • zvuková pohltivost tak dosahuje vynikající úrovně αW = 0,95

Třída E (B2) v reakci na oheň

 • NaturFlax je napuštěn retardantem hoření a u většiny běžných staveb lze bez potíží použít
 • podle normy ČSN EN 13501-1 z roku 2007 je zařazen podle reakce na oheň do třídy E
 • podle normy DIN 4102-1 do třídy B2

Odolný vůči plísním, hnilobě a škůdcům

 • NaturFlax je odolný proti hnilobě a napadení plísněmi a to jak samotnou podstatou přírodních lýkových vláken, tak protiplísňovým komponentem
 • NaturFlax je též odolný vůči škůdcům Lněná a ostatní lýková vlákna neobsahují žádnou živočišnou bílkovinu - základní to potravinu pro hmyzí škůdce

Tvarová stabilita a dlouhá životnost

 • struktura lněných a ostatních lýkových vláken NaturFlaxu je přirozeně silná a izolačním rohožím tak dává vysoký stupeň pevnosti
 • jedinečná struktura lýkových vláken ve spojení s dvousložkovým vláknem znamená, že NaturFlaxvysokou tvarovou stálost a minimální riziko porušení rohože
 • pokud je NaturFlax vestavěn podle montážních instrukcí, mají vlákna prakticky neomezenou životnost a stále si drží svoji kvalitu

Zdravotní a ekologická nezávadnost

 • bezpečnostní rizika jsou minimalizována nebo naprosto odstraněna
 • nedochází k ohrožení zdraví při montáži
 • NaturFlax je přírodní výrobek a oproti minerálním vláknům nezpůsobuje podráždění pokožky ani dýchacích cest
 • NaturFlax neobsahuje žádné závadné látky a svoji povahou je to ekologicky prospěšný výrobek

Jednoduchá a rychlá montáž

 • jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti ochranných oděvů, roušek či rukavic
 • snadno uchopitelné rohože NaturFlax
 • rohož se upravuje tak, aby její rozměr o 2-3 cm převyšoval světlou vzdálenost místa, kde bude následně zabudována
 • lze řezat nožem a u silnějších rohoží je vhodná elektrická pila ocaska
 • pokud se používají rohože o tloušťce pod 100 mm, měly by být mechanicky zajištěny

Příznivá cena a rychlá návratnost investice

 • v porovnání s tradičními izolačními materiály si NaturFlax vede velmi dobře i v ekonomické oblasti
 • zásluhou příznivé ceny, svých jedinečných vlastností v oblasti tepelně – vlhkostní regulace a své dlouhé životnosti se jedná o ekonomickou investici s brzkou návratností